Naslovna

Picerija Marko Polo�

Dobrodo�li na internet prezentaciju picerije Marko Polo.

Italijanska hrana na srpski na?in !!!

Na stranicama ove prezentacije mo�ete se upoznati s na�om ponudom pica, pasti, ro�tilja, sendvi?a, pala?inki, salata …

Za�to Marko Polo?

Zato, �to smo, zahvaljuju?i Vama, najbolji!

Odli?an kvalitet i ukusna hrana koja se priprema, garantuju sve�e i kvalitetne namirnice i iskusan tim kuvara i pica majstora. Trudimo se da ispo�tujemo va�e potrebe, molbe i vreme isporuke.

Telefoni za poru?ivanje su: 011 / 27-46-456 i 065 / 95-95-777 .

Radno vreme:�od 10h do 01h .

Utorak NERADNI DAN!